MÀN HÌNH THƯỚC QUANG JENIX CHO MÁY TIỆN | DSC-800L SERIES

Màn hình thước quang Jenix cho máy Tiện | DSC-800L Series:

Màn hình thước quang Jenix cho máy tiện DSC-802L: Hiển thị thông số 2 trục (X0/X ; Z0/Z)

Màn hình thước quang Jenix cho máy tiện DSC-803L: Hiển thị thông số 3 trục (X0/X ; Z10/Z1 ; Z20/Z2)

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo